Lietuvos užsienio prekyba – Vikipedija

Tarptautinės prekybos sistemos importo ir eksporto prekyba

Turinys

  Viena svarbiausių tarptautinio bendradarbiavimo formų.

  tarptautinės prekybos sistemos importo ir eksporto prekyba

  Ją sudaro visų pasaulio šalių užsienio prekybos eksporto ir importo visuma. Senovėje, vyraujant natūriniam ūkiui mainytasi nedaugeliu prekių papuošalaisprieskoniaisginklais, kai kurių rūšių žaliavomis ir kitomis.

  tarptautinės prekybos sistemos importo ir eksporto prekyba

  Plėtojantis kapitalizmui tarptautinės prekybos mastas didėjo, į tarptautinę prekybą įsitraukė vis daugiau šalių. Tarptautinės prekybos plėtra tapo vienu svarbiausių pasaulinio ūkio plėtros veiksnių. Tarptautinė prekyba ypač sparčiai pradėjo plėtotis 20 a.

  tarptautinės prekybos sistemos importo ir eksporto prekyba

  Prekių struktūroje gerokai padaugėjo pramoninių prekių pirmiausia mašinų ir įrangospaslaugų be tradicinių, pavyzdžiui, transporto, kredito, turizmo, atsirado daug naujų, pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugos, konsultavimas, lizingasprekyba licencijomis ir patentais. Tarptautinės prekybos sąlygoms gerinti didelę įtaką turi tarptautinės prekybos tarptautinės organizacijos: Pasaulio prekybos organizacijaJungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijaTarptautiniai prekybos rūmai ir kitos.

  tarptautinės prekybos sistemos importo ir eksporto prekyba

  Tarptautinės prekybos problemas sprendžia ir kitos tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijaTarptautinis valiutos fondasPasaulio ekonomikos forumas. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių.

  tarptautinės prekybos sistemos importo ir eksporto prekyba

  Tarptautinėje prekyboje didžiausią dalį užimančios šalys mlrd.