Prekės - 107231-2019

Kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o.

Teisės aktų registre skelbiami šių Taisyklių 7.

cnbc opcionų veiksmo galutinė prekyba

Į Sąrašą gali būti įtraukiami tiktai techninius reikalavimus atitinkantys aparatų ir automatų modeliai, kurių techninių reikalavimų atitikimo ekspertizę atliko Ekspertinė įmonė.

Teikti aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus gali tik Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės pareiškėjai.

prekybos strategijų idėjos

Pareiškėjai aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus pateikia Ekspertinei įmonei. Ekspertinei įmonei turi būti pateikiama: Ekspertinė įmonė atlieka pateikto įtraukti į Sąrašą aparato ar automato modelio patikrą ir Inspekcijai pateikia: Inspekcija, gavusi 12 punkte nurodytus dokumentus: Už prašyme ir su juo pateiktuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

Jeigu nustatoma, kad Inspekcijai pateikti ne visi arba netikslūs duomenys, Inspekcijos reikalavimu Ekspertinė įmonė per 15 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos turi juos patikslinti.

Kompiuterių remontas

Jeigu nustatoma, kad Sąraše arba Sąrašo duomenų bazėje yra įrašyti klaidingi duomenys, Inspekcija nedelsdama turi klaidas ištaisyti. Pareiškėjo pateikti dokumentai, nurodyti Taisyklių III skyriuje, Ekspertinėje įmonėje saugomi tol, kol naudojami to modelio aparatai ar automatai, bet ne mažiau kaip 10 metų.

Sąrašo duomenys kaupiami ir saugomi Inspekcijos kompiuterinėse laikmenose.

eterio prekybos strategijos

Šis statusas apriboja aparato ar automato modelio naudojimo galimybes, kaip tai nustatyta Nutarime. Aparato dvejetaini parinki roboto prekyba automato modelis išbraukiamas iš Sąrašo, kai: Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar Lietuvos Respublikos finansų ministras priima sprendimą pasikeitus techniniams reikalavimams, nustačius esminių trūkumų ar pan.

Inspekcija, gavusi 21 punkte nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus, per 15 darbo dienų priima sprendimą tokiam aparato ar automato modeliui suteikti iš Sąrašo išbraukto modelio statusą, apie tai paskelbia Teisės aktų registre ir išbraukimo duomenis įrašo į Sąrašo duomenų bazę.

mano prekybos strategija veikia

Informacija apie iš Sąrašo išbrauktus aparatų ar automatų modelius Sąrašo duomenų bazėje saugoma 10 metų po išbraukimo, paskui ji perkeliama į Sąrašo duomenų bazės archyvą, kur saugoma neribotą laiką. Taisyklių 8 punkte nenurodyti Sąrašo duomenys Inspekcijos interneto tinklalapyje gali būti skelbiami tik tų juridinių asmenų, kuriuos šie duomenys apibūdina, prašymu. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ar Inspekcijos viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto nelaukiant šių Taisyklių pakeitimo ar papildymo.

Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja, kad Ekspertinė įmonė ir ūkio subjektai, teikiantys aparatų ar automatų modelius įtraukti į sąrašą, laikytųsi Taisyklių.

Sutarties 1 straipsnyje nurodyta Programinė įranga gali būti saugoma duomenų laikmenoje, siunčiama el. Programinės įrangos kopija ir fizinė laikmena iš įsigyto paketo, taip pat visos kitos kopijos, kurias Galutiniam vartotojui yra leista pasigaminti pagal Sutartį, toliau lieka pas Tiekėją. Programinė įranga. Programinė įranga bus pateikiama išskirtinai tik vykdomo objektinio kodo forma.